Moulinets Hardy

Fortuna XDS

Hardy Fortuna XDS 8/9/10
$1109.99
Hardy Fortuna XDS 6/7/8
$1049.99
Hardy Fortuna XDS 10/11/12
$1174.95

SDSL

Hardy SDSL 6/7/8
$529.95
Hardy SDSL 8/9/10
$559.95
Hardy SDSL 10/11/12
$649.95

Cascapedia

Hardy Cascapedia 4/5
$829.95
Hardy Cascapedia 6/7

$849.95
Hardy Cascapedia 8/9
$1,049.95
Hardy Cascapedia 10/11
$1,089.95

Hardy Ultralite CADD

Hardy Ultralite CADD 6/7/8
Hardy Ultralite CADD 7/8/9


$399.95
Hardy Ultralite CADD 8/9/10
Hardy Ultralite CADD 9/10/11

$459.95
Hardy Ultralite CADD 10/11/12

 
$549.95

Hardy Ultralite ASR

Hardy Ultralite ASR 7/8

$459.95
Hardy Ultralite ASR 9/10/11

$524.95

Hardy Ultralite MA

Hardy Ultralite MA​ 5/6/7
 
$359.95
Hardy Ultralite MA​ 6/7/8
 
$399.95
Hardy Ultralite MA​ 8/9/10

$459.95
Hardy Ultralite MA​ 10/11/12
$549.95

Hardy Ultralite MTX

Hardy Ultralite MTX 5/6/7
 
$589.95
Hardy Ultralite MTX 7/8/9
 
$659.95
@sextonandsexton
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
@sextonsflyshop

Tel: 418-392-5628

info@sextonandsexton.com

©2023 by Sexton and Sexton