Redington Reels

Behemoth

*Available in 3 colours
Redington Behemoth 7/8
$149.99

Rise

Redington Behemoth 9/10
$179.99
*Available in 4 colours
Redington Rise 7/8
$295.00
Redington Rise 9/10
$295.00
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
@sextonsflyshop

Tel: 418-392-5628

info@sextonandsexton.com

©2023 by Sexton and Sexton

@sextonandsexton